Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonawczy
 
Encyklopedia PWN
Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonawczy, Wsierossijskij centralnyj ispołnitielnyj komitiet (WCIK), Ogólnorosyjski Komitet Wykonawczy Rad,
1917 najwyższy organ rad delegatów Rosji, a 1918–37 najwyższy organ władzy Ros. FSRR;
wyłaniany na zjeździe rad sprawował władzę między zjazdami (czyli do następnego zjazdu rad). Zjazdy rad (wg konstytucji Ros. FSRR z 1918) stanowiły przedstawicielstwo miejskich i gubernialnych (później obwodowych) rad oraz republik autonomicznych Ros. FSRR i do utworzenia XII 1922 ZSRR — Białorus. SRR i Ukr. SRR. Pierwszy WCIK (przewodniczący M. Czcheidze, mienszewik) wybrany 3(16)–24 VI(7 VII) 1917, stanowił oparcie dla tzw. demokracji rewolucyjnej w okresie dwuwładzy (rewolucja lutowa 1917 w Rosji); drugi — wybrany podczas przewrotu bolszewickiego w Piotrogrodzie (rewolucja październikowa 1917 w Rosji) — został zdominowany przez bolszewików i lewicowych socjalistów rewolucjonistów; po powstaniu partii lewicowych socjalistów rewolucjonistów (od 4–10 VII 1918 V Zjazd Rad) był wyłaniany WCIK wyłącznie bolszewicki (od 8 XI 1917 przewodniczący J. Swierdłow, od 30 III 1919 — M. Kalinin). WCIK Ros. FSRR był najwyższym organem ustawodawczym (wydał uchwały i zatwierdzał dekrety Rady Komisarzy Ludowych), zarządzającym i kontrolnym sowieckiego państwa; w konstytucji ZSRR z 1936 i Ros. FSRR z 1937 zastąpiony przez Radę Najwyższą ZSRR i Radę Najwyższą Ros. FSRR.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia