Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego
 
Encyklopedia PWN
Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego,
kolegialny zwierzchni organ adm. zarządzający w imieniu cesarza ros. Księstwem Warsz., utworzony III 1813 w Warszawie przez gen. M. Kutuzowa w imieniu cara Aleksandra I Romanowa;
Rada sprawowała całość władzy cywilnej, podporządkowana nacz. dowództwu wojsk ros. w Księstwie Warsz.; prezes — S. Łanskoj, wiceprezes — N. Nowosilcow; rozwiązana V 1815; jej miejsce zajął Rząd Tymczasowy w Królestwie Polskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia