przestrzennymi

Encyklopedia PWN

ekol. rozmieszczenie organizmów w przestrzeni, wynikające ze sposobu wykorzystania przez organizmy przestrzeni życiowej;
dziedzina działalności publicznej i nauki mająca na celu racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni geogr., zgodnie z zasadą harmonijnego kojarzenia celów gosp. i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego.
ekon. plan określający rozmieszczenie i intensywność wykorzystania terenów na cele produkcji, osadnictwa, usług, sieci transportu, zaopatrzenia w energię i gospodarki rolnej.
systemy pozyskiwania danych i informacji o przestrzeni geograficznej, ich gromadzenia, korygowania i aktualizacji, a także ich przetwarzania i udostępniania użytkownikom.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia