przestrzennymi

Encyklopedia PWN

dział geometrii poświęcony rzutowaniu figur przestrzennych na płaszczyznę, zwaną rzutnią, za pomocą równoległych lub przecinających się w jednym punkcie prostych rzutujących.
Kostrowicki Jerzy Samuel, ur. 27 I 1918, Kościeniewo (pow. lidzki), zm. 11 VII 2002, Warszawa,
brat Andrzeja Samuela, geograf ekonomista.
rozwój zrównoważony, ang. sustainable development, rozwój trwały,
termin oznaczający rozwój społ.-ekonomiczny współczesnych społeczeństw, polegający na zaspokajaniu ich potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb przyszłym pokoleniom.
dział chemii, nauka o budowie przestrzennej cząsteczek związków chemicznych i przestrzennym przebiegu reakcji chem.;
urb. element sieci osadniczej, obejmujący zgrupowanie miast i osiedli lub co najmniej 2 miasta o wzajemnych powiązaniach funkcjonalno-przestrzennych;
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia