Kostrowicki Jerzy Samuel
 
Encyklopedia PWN
Kostrowicki Jerzy Samuel, ur. 27 I 1918, Kościeniewo (pow. lidzki), zm. 11 VII 2002, Warszawa,
brat Andrzeja Samuela, geograf ekonomista.
Od 1954 profesor Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; od 1973 członek PAN; przewodniczący Komisji Problematyki Przestrzennej Rolnictwa PAN; 1976–80 wiceprzewodniczący Międzynar. Unii Geogr. (przewodniczący Komisji Typologii Rolnictwa i stały przedstawiciel Unii w FAO); czł. honorowy zagr. i pol. towarzystw nauk.; prowadził badania dotyczące funkcji miast, aktywizacji regionów słabo rozwiniętych, użytkowania ziemi oraz struktury przestrzennej i typologii rolnictwa; Środowisko geograficzne Polski (wyd. 3 1968), Polska (1969), Polska. Przyroda — osadnictwo — architektura (1972), Zarys geografii rolnictwa (1973), Polish Agriculture. Characteristics, Types and Regions (1972), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950–1970 (1978).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia