plan zagospodarowania przestrzennego
 
Encyklopedia PWN
plan zagospodarowania przestrzennego,
ekon. plan określający rozmieszczenie i intensywność wykorzystania terenów na cele produkcji, osadnictwa, usług, sieci transportu, zaopatrzenia w energię i gospodarki rolnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia