rozkłady przestrzenne organizmów
 
Encyklopedia PWN
rozkłady przestrzenne organizmów,
ekol. rozmieszczenie organizmów w przestrzeni, wynikające ze sposobu wykorzystania przez organizmy przestrzeni życiowej;
są wyróżniane rozkłady przestrzenne równomierne (np. gniazdujące pingwiny), nierównomierne (w środowiskach mozaikowatych), kumulacyjne i wyspowe (kępy traw, stada zwierząt); z r.p.o. wiążą się forma eksploatacji zasobów środowiska, jego przekształcanie i sposób powiązania z innymi gat. zamieszkującymi ten sam obszar.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia