poznawcza

Encyklopedia PWN

jeden z gł. kierunków psychologii współcz., kładący nacisk na rolę procesów poznawczych (spostrzegania, myślenia, pamięci) i wytworzonych na ich podstawie wewn. struktur (poznawczej reprezentacji świata) w regulacji zachowania się człowieka.
psychol. w szerszym znaczeniu — poczucie wpływu na rzeczywistość wynikające z jej rozumienia, znajomości przyczyn wydarzeń i możliwości ich przewidywania przez człowieka;
psychol. stan zgodności między różnymi przekonaniami, poglądami i sądami w umyśle konkretnej jednostki.
psychol. stan wywołany równoczesnym pojawieniem się w świadomości ludzkiej sprzecznych treści poznawczych;
psychol. zinternalizowane i tworzące system wzorce zachowań i poglądów, warunkujące ludzkie myślenie, działanie i postrzeganie świata;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia