poznawcza

Encyklopedia PWN

społ. fundacja, zał. 1989 przez czł. Stow. Autorów Dzieł Nauk., z siedzibą w Warszawie;
psychol. indywidualnie zróżnicowany sposób poznawania.
filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
stan psychiczny wynikający z doświadczenia obecności świętości (sacrum).
Piaget
[pjażẹ]
Jean Wymowa, ur. 9 VIII 1896, Neuchâtel, zm. 17 IX 1980, Genewa,
szwajcarski filozof, psycholog i pedagog.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia