poznawcza

Encyklopedia PWN

biol. hipotetyczny popęd narastający pod wpływem bodźców środowiskowych, gdy osobnik napotyka coś nowego (tzw. nowizna), czego nie rozpoznaje;
Dewey
[djụ:i]
John Wymowa, ur. 20 X 1859, Burlington, zm. 1 VI 1952, Nowy Jork,
amer. filozof, psycholog i pedagog; jeden z gł. przedstawicieli pragmatyzmu, twórca jego odmiany zw. instrumentalizmem;
filoz. bierne odbieranie przez człowieka bodźców zewnętrznych;
empatia
[gr. empátheia ‘cierpienie’],
psychol. zjawisko współodczuwania, rozumienia stanów psychicznych, zwłaszcza emocjonalnych innych osób;
empiryzm
[gr. émpeiros ‘doświadczony’],
filoz. kierunek w teorii poznania wywodzący poznanie ludzkie z doświadczenia zmysłowego, zewnętrznego lub wewnętrznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia