polikryształami

Encyklopedia PWN

polikryształ
[gr.],
ciało polikrystaliczne,
ciało stałe, składające się z wielu bardzo małych (najczęściej wielkości mikroskopowej) kryształów lub krystalitów;
kryształ
[gr. krýstallos],
ciało w stałym stanie skupienia, o prawidłowej budowie wewnętrznej, ograniczone naturalnymi płaskimi ścianami, tworzącymi wypukły wielościan (krystalograficzne postacie).
urządzenie służące do rejestrowania rentgenowskich obrazów dyfrakcyjnych monokryształów, polikryształów oraz substancji pseudokrystalicznych (np. ciekłych kryształów).
Grabski Maciej Władysław, ur. 20 VI 1934, Grabkowo k. Warszawy, zm. 12 II 2016, Warszawa,
syn Władysława Jana, wnuk Władysława oraz Stanisława Wojciechowskiego, inżynier metaloznawca, specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej;
uprzywilejowana wzajemna orientacja przestrzenna krystalitów w materiale polikrystalicznym (polikryształ);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia