Grabski Maciej Władysław
 
Encyklopedia PWN
od 1979 profesor Politechniki Warsz., od 1986 czł. TNW, od 1991 PAN; 1992–2005 prezes Fundacji na rzecz Nauki Pol.; prace badawcze dotyczące oddziaływania dyslokacji z granicami ziarn oraz wpływu struktury granic ziarn na zachowanie mech. polikryształów metali; autor wielu prac, m.in. książek: Struktura granic ziarn w metalach (1969), Nadplastyczność strukturalna metali (1973), Istota inżynierii materiałowej (1995).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia