pojedyncze

Encyklopedia PWN

tulipan, Tulipa,
rodzaj z rodziny liliowatych, obejmujący ok. 60 (wg innych źródeł 80, 100) gatunków bylin cebulowych, występujących głównie na terenach stepowych Azji Środkowej (najwięcej od Kazachstanu do Armenii i Iranu), w południowej Europie i północnej Afryce;
chromosomy
[gr. chrṓma ‘barwa’, sṓma ‘ciało’],
genet. struktury zawierające materiał genetyczny komórki;
jarząb, Sorbus,
rodzaj rośliny okrytozalążkowej, drzewiastej z rodziny różowatych, z podrodziny jabłkowych (Pomoideae);
drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
DVD, ang. Digital Versatile Disc
[‘uniwersalny dysk cyfrowy’],
system zapisu (i odczytu) za pomocą wiązki promieniowania lasera sygnałów cyfrowych na nośniku, tzw. dysku lub płycie DVD;
Edberg
[ẹ:dbärj]
Stefan, ur. 19 I 1966, Västervik,
tenisista szwedzki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia