podporowe

Encyklopedia PWN

równikowe wilgotne lasy, wilgotny las równikowy zawsze zielony, wiecznie zielony las równikowy (higromegatermiczny), tropikalny las deszczowy,
ekol. bujne lasy, występujące w klimacie bardzo ciepłym i wilgotnym;
anat. zespół struktur w organizmie zwierzęcym pełniący funkcje podporowe i ochronne, a często również biorący udział w poruszaniu się (tzw. szkielet właściwy, czyli ruchowy);
celuloza
[łac. cellula ‘komórka’],
błonnik, (C6H10O5)n,
strukturalny polisacharyd zbudowany z reszt d-glukozy (n do 10 000) powiązanych wiązaniem β-1,4 (glikozydowe wiązanie) w pofałdowane, nierozgałęzione łańcuchy;
cement zęba, kostniwo,
anat. rodzaj tkanki łącznej podporowej, występującej w obrębie korzenia zęba;
chrzęstna tkanka, chrząstka,
sztywna i jednocześnie elastyczna tkanka łączna podporowa, zbudowana z chondroblastów, chondrocytów i chondroklastów oraz substancji międzykomórkowej;
Cortiego narząd
[n. kortiego],
narząd spiralny,
anat. receptor słuchu ssaków, część błędnika błoniastego (błędnik) przekształcająca drgania mech. w impulsy bioelektryczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia