podporowe

Encyklopedia PWN

anat. chrzęstny, chrzęstno-kostny lub kostny szkielet wewn. głowy kręgowców;
kangurowate, Macropodidae,
rodzina ssaków z nadrzędu torbaczy; występują w Australii, na Tasmanii, Nowej Gwinei i sąsiednich wyspach; kopalne znane od oligocenu.
parzyste narządy ruchu kręgowców;
zabezpieczenie wyrobisk górniczych przed skutkami działania ciśnienia w skale poddanej eksploatacji (m.in. przed zawaleniem stropu, opadaniem skał, zaciekaniem wyrobisk), niekiedy przed przedostaniem się do nich wody lub ognia;
kora mózgowa, cortex cerebri, pallium, kora mózgu, płaszcz, istota szara przodomózgowia,
ciemniejsza warstwa (istota szara) pokrywająca powierzchnię półkul mózgowych (mózg) kręgowców.
namorzyny, mangrowe,
ekol. słonoroślowe, zawsze zielone lasy lub zarośla krzewiaste, występujące na bagnach nadmor. w strefie pływów, położone prawie dokładnie między zwrotnikami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia