Cortiego narząd
 
Encyklopedia PWN
Cortiego narząd
[n. kortiego],
narząd spiralny,
anat. receptor słuchu ssaków, część błędnika błoniastego (błędnik) przekształcająca drgania mech. w impulsy bioelektryczne;
narząd Cortiego jest położony wzdłuż przewodu ślimakowego; jest zbudowany z komórek podporowych i komórek rzęsatych — o cylindrycznym kształcie, pokrytych na powierzchni skierowanej do wnętrza przewodu ślimakowego rzęskami, tzw. włoskami słuchowymi (stereocyliami); na rzęskach wspiera się błona pokrywająca; drgania błony bębenkowej wywołane falą dźwiękową są przekazywane przez kosteczki słuchowe i błędnik kostny na śródchłonkę i błonę pokrywającą; falowanie błony pokrywającej oraz przesunięcia śródchłonki pobudzają komórki rzęsate, u podstawy których znajdują się zakończenia nerwowe VIII pary nerwów czaszkowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia