podczerwone

Encyklopedia PWN

najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
fot. cecha czarno-białych materiałów światłoczułych, określająca stopień ich reagowania na światło w zależności od jego barwy (długości fali) — co się uwidacznia w oddaniu poszczególnych barw w skali szarości.
Dewara naczynie
[n. dju:era],
pojemnik (butla) o podwójnych ściankach, spomiędzy których zostało wypompowane powietrze;
film przestrzenny wykorzystujący zjawisko stereoskopii, → film stereoskopowy.
fizykoterapia
[gr. phýsikos ‘naturalny’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zarówno występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizykalne (czynniki termiczne, promieniowanie słoneczne), jak i czynniki fizykalne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia dostarczające energii cieplnej, prądów małej, średniej lub wielkiej częstotliwości, promieniowania świetlnego, nadfioletowego, podczerwonego, ultradźwięków;
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia