podczerwone

Encyklopedia PWN

fotorezystor
[gr.-łac.],
fotoopornik,
rezystor półprzewodnikowy, którego rezystancja zależy od strumienia padającego nań promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu opt.);
german, Ge, germanium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 32;
grzechotniki, Crotalinae,
podrodzina jadowitych węży z rodziny żmijowatych;
IR
[ang. infrared],
fiz. niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne, → promieniowanie podczerwone.
kamera termowizyjna, kamera termalna, termowizor,
urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów (odwzorowania obrazu termalnego obiektów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia