podczerwone

Encyklopedia PWN

dziedzina nauki i techniki, w której wykorzystuje się fale elektromagnetyczne do formowania powiększonych obrazów obiektów lub ich elementów;
zespół przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych zarówno z powierzchni Ziemi, jak i Kosmosu.
Pachuta Stanisław, ur. IX 1923, Kolanów k. Bochni, zm. 22 III 2003, Warszawa,
geodeta i kartograf; specjalista w dziedzinie geodezji inżynieryjno-gosp. i instrumentoznawstwa;
Polanyi
[polạ̈nji:]
John Charles, ur. 23 I 1929, Berlin,
chemik kanadyjski, pochodzenia węgierskiego;
promieniochronne substancje, środki promieniochronne, filtry słoneczne,
składniki kosmetyków chroniące ludzką skórę przed niekorzystnym wpływem promieniowania ultrafioletowego (UV, promieniowanie nadfioletowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia