pierwsze

Encyklopedia PWN

formacja wojsk. w powstaniu styczniowym 1863–64, → żuawi śmierci.
mat. liczba pierwsza występująca w przedstawieniu danej liczby naturalnej w postaci iloczynowej (tzw. rozkład na cz.p.), np. 84 = 2 · 2 · 3 · 7, 630 = 2 · 3 · 3 · 5 · 7;
filozofia pierwsza, gr. prṓtē philosophía,
metafizyka w rozumieniu Arystotelesa badająca byt jako taki (byt jako byt), ujmowany ogólnie od strony pierwszych zasad i przyczyn;
Andrzeja Świętego Apostoła Pierwszego Powołania, Order, Ordien swiatogo apostoła Andrieja Pierwozwannogo,
najwyższe odznaczenie Cesarstwa Rosyjskiego;
byt pierwszy,
[łac.],
ens primum,
filozoficzne określenie najdoskonalszego bytu;
farm. metabolizm (biotransformacja), jakiemu ulegają leki w wątrobie przed osiągnięciem krążenia ogólnego.
elektroda (półogniwo) zbud. z metal. płytki (drutu) zanurzonej w roztworze jonów tego metalu.
My, Pierwsza Brygada, Legiony to żołnierska nuta,
polska pieśń żołnierska;
funkcjonalnie połączone wsie w woj. podl. (pow. augustowski, gmina Augustów), niedaleko Kanału Augustowskiego i Netty.
Piotra Pierwszego, Góry, katorkuhi Pjotri Jakum, ķatorkūḩi Pëtri Âkum,
pasmo górskie w Tadżykistanie, w północno-zachodniej części Pamiru, między rzeką Surchob a Obichingob (dorzecze Amu-darii);
w. w woj. lubel. (pow. biłgorajski, gmina Tarnogród);
Stefan Pierwszy Koronowany, Stefan Nemanić, serb. Stefan Prvovjenčani, z dynastii Nemaniciów, ur. ok. 1165, zm. 24 IX 1227,
wielki żupan od 1196 i król Serbii od 1217, syn Stefana Nemanii;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
pokonywanie trudnego terenu górskiego z wykorzystaniem techniki wspinaczkowej i zwykle specjalnego sprzętu.
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

pierwsze pot. «pierwsze danie»
pierwsze danie «zupa podawana w czasie obiadu jako pierwsza potrawa»
pierwsze śniadanie «najwcześniejszy posiłek spożywany rano»
rozkład liczby na czynniki pierwsze «przedstawienie danej liczby całkowitej w postaci iloczynu liczb pierwszych»
rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze «przedstawić liczbę w postaci iloczynu liczb pierwszych»
pierwsza «godzina pierwsza po południu lub w nocy»
artykuł pierwszej potrzeby «artykuł niezbędny w codziennym życiu»
formuła pierwsza, formuła jeden «klasa najszybszych samochodów wyścigowych»
liczba pierwsza «liczba naturalna większa od zera, mająca tylko dwa dzielniki naturalne: jedność i siebie samą»
oparzenie pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego stopnia «oparzenie skóry określone w zależności od jej uszkodzenia»
pierwsza komunia «w Kościele katolickim: uroczystość przystąpienia przez dzieci po raz pierwszy do komunii»
pierwsza pomoc «podstawowe czynności, jakie trzeba wykonać dla ratowania czyjegoś życia lub zdrowia w nagłych wypadkach»
równanie liniowe, równanie pierwszego stopnia «równanie, w którym zmienna lub zmienne występują w pierwszej potędze»
bieg pierwszy, drugi, trzeci, czwarty itp. «poszczególne przełożenia skrzyni biegów, umożliwiające różne stopnie szybkości jazdy pojazdów mechanicznych»
pierwszy I
1. «znajdujący się na początku, przed wszystkimi wyliczanymi osobami, rzeczami itp.»
2. «znajdujący się na początku pod względem czasu»
3. «odgrywający w czymś najważniejszą rolę»
4. «przewyższający innych pod jakimś względem»
pierwszy II «pierwszy dzień miesiąca»
pierwszy gatunek «pierwszy stopień jakości towaru»
pierwszy oficer «oficer pełniący najważniejszą funkcję na statku po kapitanie»
pierwszy skrzypek «główny skrzypek orkiestry symfonicznej»
pierwszy tancerz «najlepszy tancerz w zespole baletowym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia