pierwsze

Encyklopedia PWN

pol. formacja wojsk. walcząca 1917 po stronie bolszewików, → Biełgorodzki Pułk.
filoz. termin, wywodzący się z filozofii Arystotelesa, oznaczający źródło i pierwszą zasadę wszelkiego ruchu.
formacja wojsk. w powstaniu styczniowym 1863–64, → żuawi śmierci.
mat. liczba pierwsza występująca w przedstawieniu danej liczby naturalnej w postaci iloczynowej (tzw. rozkład na cz.p.), np. 84 = 2 · 2 · 3 · 7, 630 = 2 · 3 · 3 · 5 · 7;
filozofia pierwsza, gr. prṓtē philosophía,
metafizyka w rozumieniu Arystotelesa badająca byt jako taki (byt jako byt), ujmowany ogólnie od strony pierwszych zasad i przyczyn;
Andrzeja Świętego Apostoła Pierwszego Powołania, Order, Ordien swiatogo apostoła Andrieja Pierwozwannogo,
najwyższe odznaczenie Cesarstwa Rosyjskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia