pierwotna

Encyklopedia PWN

Mohave, zw. także Ahamacav,
Indianie Ameryki Północnej;
obręcz kończyny przedniej, obręcz barkowa, pas barkowy,
część szkieletu służąca do umocowania kończyn przednich kręgowców lądowych i płetw piersiowych ryb;
jedna z gł. tez teorii monoteizmu pierwotnego W. Schmidta głosząca, że najstarsza zrekonstruowana wspólna religia ludzkości miała charakter monoteistyczny (monoteizm),
ekol. ilość materii organicznej, wytwarzanej przez organizmy w jednostce czasu;
strumień wysokoenergetycznych cząstek docierających do zewnętrznych warstw atmosfery ziemskiej z przestrzeni kosmicznej (promieniowanie kosmiczne pierwotne) bądź też powstałych w wyniku zderzeń tych cząstek z atomami atmosfery (promieniowanie kosmiczne wtórne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia