pierwotna

Encyklopedia PWN

dokument
[łac.],
w nauce — każdy przedmiot materialny będący świadectwem jakiegoś faktu, zjawiska lub myśli ludzkiej;
geometria
[gr. gḗ ‘ziemia’, metréō ‘mierzę’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem figur, tj. fragmentów rozmaitych przestrzeni.
gruźlica, tuberkuloza,
med. zakaźna choroba ludzi i zwierząt wywołana przez bakterie, prątki gruźlicy;
ICE, ang. International Cometary Explorer,
amer. bezzałogowy statek kosmiczny;
libido
[łac., ‘żądza’, ‘rozkosz’],
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychoanalizy, wprowadzone przez S. Freuda na oznaczenie energii popędu seksualnego jako pierwotnego popędu życia i gł., nieświadomej siły kierującej zachowaniem człowieka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia