pierwotna

Encyklopedia PWN

historyczny, gospodarczy, społeczny i kulturowy proces, który stał się podstawą ukształtowania się kapitalistycznego systemu produkcji.
anat. budowa organów roślinnych zawierających tkanki pierwotne, które powstają bezpośrednio z wierzchołkowych merystemów.
mat. dla danej funkcji f — taka funkcja F, której pochodna F′ jest równa f (F jest f.p. funkcji f);
ekol. wytwarzanie biomasy na poziomie troficznym producentów (autotrofów).
anat. podłużne zgrubienie epiblastu (zespół komórek w kształcie ciemnego pasma) w ogonowej części tarczy zarodkowej gadów, ptaków i ssaków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia