państwa

Encyklopedia PWN

ugrupowanie polit. powstałe w połowie lat 70. XX w., skupiające Angolę, Botswanę, Mozambik, Tanzanię, Zambię, od 1980 Zimbabwe, od 1990 Namibię, od 1994 RPA;
najwyższe rangą jednostki fitogeogr. w podziale florystycznym szaty roślinnej kuli ziemskiej;
ekon. ta część przychodów państwa, tzn. środków zasilających sektor budżetowy, w której skład nie wchodzą wpływy będące źródłami finansowania deficytu budżetowego.
zwyczajowa nazwa jednego z naczelnych organów państwowych, reprezentującego państwo w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, symbolizującego jego jedność, jednak o bardzo różnym zakresie władzy w zależności od ustroju danego państwa.
nauka zajmująca się badaniem rozwoju instytucji publiczno-prawnych i prawa prywatnego od starożytności do czasów współczesnych.
ekon. przekazywanie publicznych środków finansowych przedsiębiorstwom lub ich organizacjom.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia