osiowe

Encyklopedia PWN

bot. osiowa część liścia (złożonego), na której są osadzone listki lub osadki drugiego rzędu w przypadku liścia 2-krotnie złożonego.
mat. prosta, względem której dana figura geometryczna jest symetryczna;
Pireneje, fr. Pyrénées, hiszp. Pirineos,
jeden z wyższych łańcuchów górskich Europy (3. co do wysokości po Alpach i G. Betyckich), położony u nasady Płw. Iberyjskiego;
pompa krętna, pompa rotodynamiczna,
pompa wirowa, którą przed uruchomieniem trzeba zalać pompowaną cieczą w celu usunięcia powietrza;
mat. przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni), które przeprowadza proste na proste i które ma prostą (płaszczyznę) złożoną z punktów stałych (punkt stały przekształcenia);
prokambium
[łac.],
tkanka prowaskularna, pramiazga,
bot. merystem (merystemy) różnicujący się na tkankę waskularną;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia