osiowe

Encyklopedia PWN

inwolucja
[łac.],
mat. każde przekształcenie, które ma tę własność, że wykonane kolejno 2 razy daje w wyniku przekształcenie tożsamościowe;
główny składnik części osiowej wewnętrznego szkieletu kręgowców;
med. wada wzroku;
kwatera
[fr. < łac.],
szt. ogrod. część ogrodu wyodrębniona alejami, obramowana żywopłotami, szpalerami, rzędami drzew lub ogrodzeniem;
zespół pałacowo-ogrodowy na terenach dawnego Ujazdowa, ukształtowany w XVII–XIX w.
magnes
[łac. < gr.],
magnes trwały,
element wykonany z materiału magnetycznie twardego (magnetyczne materiały) namagnesowany do stanu nasycenia;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia