osadowych

Encyklopedia PWN

brekcja
[wł.],
druzgot,
skała składająca się ze scementowanych ostrokrawędzistych okruchów minerałów i skał tego samego lub różnego gatunku;
kaolin, glinka kaolinowa, glinka porcelanowa,
osadowa skała ilasta złożona gł. z kaolinitu;
laminacja
[łac.],
geol. zróżnicowanie się skały osadowej lub metamorficznej na drobne, mniej więcej równoległe warstewki (laminy), różniące się składem mineralnym lub chem., wielkością ziarna, twardością, barwą i in.;
geol. ziarna mineralne o średnicy 0,01–0,1 mm (frakcja pyłowa), wchodzące w skład osadów i skał osadowych;
subsydencja
[łac.],
geol. powolne obniżanie się dna basenu sedymentacyjnego połączone z obfitym dopływem do basenu materiału osadowego, prowadzące do powstawania sekwencji osadów i skał osadowych o wielkich miąższościach;
najwyższa grupa górska w Karpatach (Centralne Karpaty Zachodnie), w środkowej i wschodniej części Łańcucha Tatrzańskiego, na pograniczu Polski i Słowacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia