osadowych

Encyklopedia PWN

formy życia występujące w przeszłości geol., zachowane do dziś w postaci skamieniałości w skałach osadowych skorupy ziemskiej
staurolit
[gr. staurós ‘krzyż’, líthos ‘kamień’],
minerał, hydroksokrzemian glinu i żelaza AlFe2O3(OH)·4Al2[O| SiO4];
góry w Turkmenistanie i Iranie, na północno-wschodnim skraju Wyż. Irańskiej;
aleuryty
[gr.],
osadowe skały drobnookruchowe zbudowane z ziarn o średnicy 0,01–0,1 mm;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia