osadowych

Encyklopedia PWN

geol. podstawowe składniki okruchowych skał osadowych — okruchy minerałów i skał powstałych poza basenem sedymentacyjnym, w którym uformowała się skała okruchowa;
geol. orogeny powstałe w wyniku procesów orogenezy alpejskiej;
Alpy Berneńskie, niem. Berner Alpen, fr. Alpes Bernoises,
część Alp Zachodnich położona w Szwajcarii między południkowym odcinkiem doliny Rodanu powyżej Jez. Genewskiego na zachodzie a doliną Reuss na wschodzie;
Alpy Kamnickie, Kamniške Alpe, Savinjske Alpe, Alpy Sawińskie,
pasmo górskie w Alpach Wschodnich należące do Południowych Alp Wapiennych, położone w Słowenii i częściowo Austrii, na północnym zachodzie łączące się z Karawankami, oddzielone od Alp Julijskich doliną Sawy;
Alpy Południowe, Alpy Nowozelandzkie, Southern Alps,
góry w Nowej Zelandii, na Wyspie Południowej;
Ałtaj, kazachskie i ros. Altaj, chiń. Altay Shan, mong. Altajn nuruu,
góry w Azji Środkowej, w Rosji, Kazachstanie, Mongolii i Chinach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia