okresowe

Encyklopedia PWN

urządzenie med. (pompa) — zewn. lub implantowane — do okresowego wspomagania lub zastępowania czynności serca, najczęściej lewej komory,
fiz. reguła określająca liczbę masową i położenie w układzie okresowym pierwiastka powstającego w wyniku rozpadu promieniotwórczego α lub β;
generator dźwięków lub ultradźwięków działający na zasadzie okresowego przerywania strumienia gazu (zwykle powietrza) przepływającego pod dużym ciśnieniem;
widmo sygnału, widmo przebiegu wielkości,
rozkład wartości określonej wielkości fizycznej charakteryzującej sygnał w zależności od jego częstotliwości;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia