Soddy’ego–Fajansa reguła (przesunięć)
 
Encyklopedia PWN
Soddy’ego–Fajansa reguła (przesunięć), reguła przesunięć,
fiz. reguła określająca liczbę masową i położenie w układzie okresowym pierwiastka powstającego w wyniku rozpadu promieniotwórczego α lub β;
głosi że: wskutek rozpadu α powstaje pierwiastek o liczbie masowej A mniejszej o 4, znajdujący się w układzie okresowym pierwiastków o 2 miejsca przed pierwiastkiem wyjściowym, wskutek zaś rozpadu β — pierwiastek o takiej samej liczbie masowej, znajdujący się w układzie okresowym pierwiastków o jedno miejsce za pierwiastkiem wyjściowym, np. R Rn + He}. Regułę podali 1913 (niezależnie) F. Soddy i K. Fajans.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia