rodzina promieniotwórcza
 
Encyklopedia PWN
rodzina promieniotwórcza,
fiz. cztery szeregi promieniotwórcze, rozpoczynające się występującymi w przyrodzie izotopami toru i uranu: 232Th (rodzina torowa), 235U (rodzina aktynowa) i 238U (rodzina uranowo-radowa), oraz wytworzonym sztucznie izotopem neptunu 237Np (rodzina neptunowa);
izotopy te podlegają rozpadowi α z okresami połowicznego zaniku T1/2 wynoszącymi odpowiednio: 1,4 · 1010, 7 · 108, 4,5 · 109 oraz 2,1 · 106 lat; kolejne przemiany na drodze rozpadu α i β mają mniejsze okresy połowicznego zaniku (ze względu na konkurencję rozpadów α i β obserwuje się rozgałęzienia szeregów); szeregi kończą się trwałymi izotopami ołowiu i bizmutu: 208Pb, 207Pb, 206Pb i 209Bi; liczby masowe A nuklidów należących do wymienionych r.p. są (odpowiednio) postaci: 4n, 4n + 3, 4n + 2 i 4n + 1, gdzie n jest liczbą naturalną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia