szereg promieniotwórczy
 
Encyklopedia PWN
szereg promieniotwórczy,
fiz. łańcuchy genetycznie powiązanych rozpadów α i β (promieniotwórczość);
nuklid końcowy jednego rozpadu jest nuklidem macierzystym rozpadu następnego; szereg zamyka nuklid trwały lub (w obszarze pierwiastków najcięższych) nuklid podlegający samorzutnemu rozszczepieniu; niekiedy konkurencja rozpadów α i β prowadzi do rozgałęzienia szeregu; rozgałęzienie może być również skutkiem emisji cząstek opóźnionych przez przemianę β; 4 szeregi promieniotwórcze noszą nazwę rodzin promieniotwórczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia