okresowe

Encyklopedia PWN

Mendelejew, Miendielejew, Dmitrij I., ur. 8 II 1834, Tobolsk, zm. 2 II 1907, Petersburg,
chemik rosyjski, twórca układu okresowego pierwiastków chemicznych.
obwód elektr., w którym powstają drgania elektr., tj. okresowe zmiany napięcia i natężenia prądu elektrycznego;
fiz. zachodzące w plazmie okresowe zmiany natężenia pola elektrycznego i magnetycznego;
pedyment
[łac. pedimentum ‘podnóże’],
zrównanie stokowe,
równina powstająca u podnóży stoku, typowo wykształcona w strefie klimatów suchych i półsuchych, o gwałtownych, okresowych opadach;
zbiór następujących po sobie kolejno wartości tej samej wielkości fiz. (np.: napięcia elektr., temperatury, ciśnienia akustycznego);
rektyfikacja
[łac. rectificatio ‘wyprostowanie’],
destylacja frakcjonowana, destylacja frakcyjna,
metoda rozdzielania w sposób ciągły (lub okresowy) mieszanin lotnych składników ciekłych, w wyniku bezprzeponowego, przeciwprądowego (przeciwprąd) zetknięcia par i cieczy złożonych ze składników mieszaniny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia