okresowe

Encyklopedia PWN

Wielki Szott, Szatt al-Dżarid, Shaṭṭ al-Jarīd, fr. Chott El Jerid,
płytkie okresowe jez. słone w środkowej Tunezji, na pograniczu Sahary, na wys. 16 m;
Cooper Creek
[kụ:pər kri:k] Wymowa,
Barcoo,
rzeka okresowa we wschodniej Australii, w stanach Queensland i Australia Południowa;
Dara, Wadi, Wadi Dara‘, fr. Oued Draâ,
najdłuższa rzeka w Maroku, w środkowym biegu wyznacza granicę z Algierią;
Etosza, Etosha Pan,
wyschnięte słone jezioro w północnej Namibii, w centrum wielkiego Parku Nar. Etosza,
Eyre
[r] Wymowa,
Lake Eyre,
największe słone jezioro Australii, w stanie Australia Południowa, na obszarze pustynnym, w obrębie Wielkiego Basenu Artezyjskiego, na wys. 16 m p.p.m. (najniższy punkt kontynentu);
telekom. przebieg wielkości fiz., którego co najmniej jeden z parametrów (np. amplituda, częst.) zmienia się w procesie modulacji zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulującego), będącego nośnikiem przekazywanej informacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia