fala nośna
 
Encyklopedia PWN
fala nośna,
telekom. przebieg wielkości fiz., którego co najmniej jeden z parametrów (np. amplituda, częst.) zmienia się w procesie modulacji zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulującego), będącego nośnikiem przekazywanej informacji;
fala nośna jest zazwyczaj przebiegiem okresowym (falą okresową), np. przebiegiem sinusoidalnym lub okresowym ciągiem impulsów; jako fale nośne stosuje się np. fale radiowe wielkiej częst., umożliwiające transmisję sygnałów o małej częstotliwości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia