obwód elektryczny drgający
 
Encyklopedia PWN
obwód elektryczny drgający,
obwód elektr., w którym powstają drgania elektr., tj. okresowe zmiany napięcia i natężenia prądu elektrycznego;
w najprostszym przypadku składa się z kondensatora elektr. o pojemności C i cewki elektr. o indukcyjności L, a drgania powstają w wyniku okresowego przekształcania się energii pola elektr. naładowanego kondensatora w energię pola magnet. cewki i odwrotnie. W idealnym o.e.d. kondensator i cewka są elementami bezstratnymi, a więc wypadkowa rezystancja (opór elektryczny) obwodu R = 0, drgania mają charakter niegasnących drgań harmonicznych, a ich częst., zw. częst. własną obwodu, jest równa ; w rzeczywistym o.e.d. R ≠ 0 i w wyniku strat energii (gł. w postaci ciepła Joule’a) drgania elektr. stopniowo zanikają, a ich podtrzymanie jest możliwe w wyniku włączenia do obwodu źródła prądu zmiennego (np. sinusoidalnego); przy częst. tego źródła równej częst. drgań własnych o.e.d. występuje zjawisko rezonansu — taki obwód jest zw. obwodem rezonansowym; obwody rezonansowe są stosowane do wydzielania przebiegów elektr. o żądanych częst. w urządzeniach radiokomunik. (np. nadajnikach i odbiornikach radiowych, telew.), generatorach drgań elektr., filtrach elektr. i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia