pedyment
 
Encyklopedia PWN
pedyment
[łac. pedimentum ‘podnóże’],
zrównanie stokowe,
równina powstająca u podnóży stoku, typowo wykształcona w strefie klimatów suchych i półsuchych, o gwałtownych, okresowych opadach;
ma lekko wklęsły profil i kąt nachylenia (w kierunku doliny lub kotliny) od kilku do kilkunastu stopni; jest przykryta cienką pokrywą zwietrzeliny, która podlega stałemu przemieszczaniu. P. powstaje i rozrasta się wskutek bocznego cofania się stoku pod wpływem wietrzenia (odpadanie materiału skalnego ze stoku) i równoczesnego zmywania nagromadzonej zwietrzeliny przez wody okresowe (spłukiwanie pokrywowe); niszczenie stoku postępuje od lokalnych obniżeń podstokowych; rozrastanie i łączenie się wielu p. prowadzi do całkowitego zniszczenia wzniesień i powstania powierzchni zrównania zw. pedypleną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia