ogrodowe

Encyklopedia PWN

kierunek w sztuce ogrodowej występujący w krajach europejskich w XVII i XVIII w.;
typ krajobrazowej kompozycji ogrodowej, który w zminiaturyzowanej formie przedstawia bezmiar natury i rolę, jaką odgrywają w niej skały, woda i roślinność;
kierunek w sztuce ogrodowej, który powstał w 3. ćwierci XVIII w. w Anglii, pod wpływem ogólnego zainteresowania sztuką chińską.
Argunow Fiodor S., ur. 1733, zm. 1768, Petersburg,
brat stryjeczny Iwana, architekt rosyjski
boskiet
[fr. bosquet < wł. boschetto ‘lasek’],
zwarty masyw drzew i krzewów o geom. zarysie, ujęty strzyżonymi zwykle ścianami;
dalia, georginia, Dahlia,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia