ogrodowe

Encyklopedia PWN

kosaćcowate, Iridaceae,
rodzina z klasy jednoliściennych, licząca 80 rodzajów i 1700 gat. bylin kłączowych występujących w obszarach międzyzwrotnikowych, podzwrotnikowych i strefie umiark.;
Le Nôtre
[lö no:tr],
Le Nostre, André Wymowa, ur. 12 III 1613, Paryż, zm. 15 IX 1700, tamże,
fr. twórca ogrodów.
Majdecki Longin, ur. 4 X 1925, Warszawa, zm. 14 VII 1997, tamże,
architekt krajobrazu, historyk sztuki, planista przestrzeni;
obszar gruntu roln. podzielony na działki, przeznaczone pod uprawy ogrodowe, i oddany w użytkowanie osobom fiz., wyposażony w urządzenia do prowadzenia upraw ogrodowych i służący do wypoczynku;
Wersal, Versailles Wymowa,
m. we Francji, w zespole miejskim Paryża, ok. 20 km na południowy zachód od centrum Paryża;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia