odlewnicze

Encyklopedia PWN

substancja składająca się z 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, z których co najmniej 1, ale występujący w przeważającej ilości, jest metalem;
żeliwo otrzymywane przez długotrwałe wyżarzanie w wysokiej temperatury i odpowiedniej atmosferze żeliwa białego;
żywice syntet. przeznaczone do bezpośredniego przetwórstwa (np. do wytwarzania odlewów — żywice lane lub odlewnicze) bądź zastosowania (do klejenia, impregnacji).
Burdż Bu Urajridż, Burj Bū Urayrīj, fr. Bordj Bou Arreridj,
m. w północnej Algierii, w Atlasie Tellskim;
ośrodek pracy twórczej rzeźbiarzy, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków rozwoju rzeźby pol. oraz jej upowszechnianie w kraju i za granicą;
wyroby z brązu charakterystyczne dla sztuki Chin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia