odlewnicze

Encyklopedia PWN

stopy, których gł. składnikiem jest nikiel, a dodatkami stopowymi są: miedź, mangan, chrom, kobalt, wolfram, tytan, krzem.
odlewanie metali w kokilach;
technika wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
urządzenie przem. przeznaczone do nagrzewania różnych materiałów (wsadu) do temperatury, w której zachodzą w nich odpowiednie przemiany fiz. lub reakcje chem. przewidziane w danym procesie wytwarzania lub obróbki.
sprężająca maszyna robocza (maszyna) służąca do wytwarzania i utrzymywania w zamkniętej przestrzeni ciśnienia niższego od atmosferycznego (podciśnienia, próżni), o wartości do 10–7 Pa, co jest połączone z zasysaniem z tej przestrzeni gazów lub par i wtłaczaniem ich do otoczenia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia