odlewnicze

Encyklopedia PWN

naprężenia powstające w odlewach podczas stygnięcia w formie odlewniczej;
przyrząd złożony z 2 lub więcej elementów, stanowiących obudowę (osłonę) wnęki odtwarzającej zewn. i wewn. kształty odlewu;
zespół elementów odtwarzający zewn. kształty odlewu;
element odtwarzający kształty wewn. odlewu;
technol. zmniejszenie wymiarów odlewu względem wymiarów modelu odlewniczego lub wymiarów wnęki formy odlewniczej;
formierka odlewnicza, maszyna formierska,
maszyna lub urządzenie do wytwarzania połówek form odlewniczych (w podziale poziomym lub pionowym) jednorazowego użytku, ewentualnie rdzeni odlewniczych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia