odlewnicze

Encyklopedia PWN

zestaw, ustawionych zgodnie z kolejnością technol. procesu, maszyn i urządzeń służących do mechanizacji i automatyzacji procesu wytwarzania form odlewniczych i wykonywania w nich odlewów metalowych;
stop żelaza z węglem (2,11–4% węgla) i pierwiastkami pochodzącymi z procesu metalurgicznego (mangan, krzem, fosfor, siarka) lub dodatkami stopowymi;
stopy lekkie (gęstość 2,55–2,80 g/cm3), których gł. składnikiem jest aluminium.
technika wykonywania odlewów;
stop miedzi (gęstość 7,5–9,2 g/cm3), w którym gł. dodatkiem stopowym w ilości powyżej 2% jest cyna (Sn) albo aluminium (Al), krzem (Si), beryl (Be), ołów (Pb) lub mangan (Mn), stąd nazwy: b. cynowe, b. aluminiowe (zw. dawniej brązalami), b. krzemowe itd.;
m. powiatowe w województwie świętokrzyskim, na południowo-wschodnim skraju Wzgórz Opoczyńskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia