odlewnicze

Encyklopedia PWN

rodzina artystów rzemieślników:
stopy, których podstawowym składnikiem jest magnez;
materiał do wytwarzania piaskowych form odlewniczych i rdzeni odlewniczych (tzw. masa rdzeniowa);
maszyna
[niem. < łac.],
urządzenie techniczne złożone z połączonych ze sobą różnych części (części maszyn), służące do przetwarzania energii lub wykonywania kosztem pobranej energii określonej pracy;
stopy, których gł. składnikiem jest miedź (z wyłączeniem stopów miedzi zawierających co najmniej 10% złota lub srebra, które zalicza się do stopów złota lub srebra);
miara sił wewn. powstających w ciele odkształcanym pod wpływem obciążenia zewn., oddziaływania temperatury (n. cieplne), obróbki cieplnej (np. n. hartownicze), procesu krzepnięcia (n. odlewnicze) i in. oddziaływań zewn. (odkształceń plast., połączeń skurczowych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia