miedzi stopy
 
Encyklopedia PWN
miedzi stopy,
stopy, których gł. składnikiem jest miedź (z wyłączeniem stopów miedzi zawierających co najmniej 10% złota lub srebra, które zalicza się do stopów złota lub srebra);
w zależności od podstawowego dodatku stopowego stopy miedzi dzieli się na: mosiądze, brązy, miedzionikle i miedź stopową — miedź z małymi ilościami dodatków stopowych, nie przekraczającymi 2% (miedź arsenowa, chromowa, cynowa, kadmowa, srebrowa, cyrkonowa); rozróżnia się s.m. odlewnicze i do przeróbki plastycznej; niektóre s.m. (konstantan, nikielina, manganin) zalicza się do stopów oporowych; miedź cynowa jest stosowana w urządzeniach elektr. i na specjalne rodzaje przewodów (np. w sieci trakcyjnej); miedź chromowa — na elektrody do zgrzewarek, arsenowa — przy produkcji aparatury chem., srebrowa — na uzwojenia do silników elektrycznych, elektrody do spawania, luty i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia