odlewnicze

Encyklopedia PWN

Coster
[kọstər]
Laurens Janszoon Wymowa, ur. ok. 1405, zm. 1484,
rzekomy drukarz holenderski;
cyzelowanie
[niem. ziselieren, fr. ciseler ‘rzeźbić dłutem’],
rzem. artyst. ręczna lub mechaniczna obróbka przedmiotów metalowych repusowanych i odlewanych;
eutektyka
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’],
mieszanina eutektyczna, eutektyk,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 lub więcej faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających bezpośrednio z fazy ciekłej (o takim samym składzie).
forma odlewnicza jednorazowa wykonana z masy formierskiej, której gł. składnikiem jest piasek.
cienkościenna forma odlewnicza jednorazowa, wykonana przez spiekanie masy formierskiej z piasku i żywicy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia