numeryczne

Encyklopedia PWN

Fouriera szybka transformata, ang. Fast Fourier Transform (FFT),
mat. bardzo efektywny (jak się przypuszcza optymalny) algorytm obliczania dyskretnej transformaty Fouriera (Fouriera przekształcenie), powszechnie wykorzystywany w wielu zagadnieniach numerycznych, np. do mnożenia macierzy i wielomianów, a także znajdowania przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych.
program komputerowy do tworzenia liczb losowych (właściwie liczby otrzymywane z generatora liczb losowych nie są w pełni losowe, bo powstają według określonego przepisu — nazywa się je czasem liczbami pseudolosowymi — jednak w praktyce spełniają funkcję losowych).
glacjologia
[łac. glacies ‘lód’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o lodowcach;
Gross Dietmar, ur. 4 III 1941,
mechanik niem.;
Gyllenberg Helge Gideon, ur. 4 VII 1924, Kulosaari, 25 XII 2016, Helsinki,
mikrobiolog fiński;
immersja
[łac. immersio ‘zanurzenie’],
wypełnienie przestrzeni między przedmiotem a obiektywem mikroskopu przezroczystą cieczą, zw. cieczą immersyjną (np. olejkiem cedrowym), o współczynniku załamania zbliżonym do współczynnika załamania szkła soczewki obiektywu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia