numeryczne

Encyklopedia PWN

statyst. liczby otrzymywane w wyniku działania pewnego mechanizmu losowego, m.in. za pomocą rzucania kostką do gry, tasowania kart, ciągnienia losów z urny czy też za pomocą specjalnie skonstruowanych maszyn;
przyrząd do pomiaru energii elektr. w obwodzie prądu elektrycznego;
Lusternik Łazar A., ur. 31 XII 1899, Zduńska Wola, zm. 23 VII 1981, Moskwa,
matematyk rosyjski;
zbiór uwag kryt. i danych statyst. do hebrajskiego tekstu Biblii [hebrajska masora ‘tradycja’], początkowo przekazywanych ustnie, później spisanych między VI a X w. n.e.;
matematyka finansowa, inżynieria finansowa,
dział z pogranicza matematyki i finansów, zajmujący się stosowaniem metod matematycznych do badania zjawisk zachodzących na rynku finansowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia